Cauta

Dâmboviţa în cifre - breviar statistic

 

Publicaţia sintetizeazã seriile de date statistice (perioada 2013-2016) care definesc starea economică şi socialã a judeţului : geografie, populaţie, piaţa forţei de muncã, câştigurile salariale, locuinţe, securitate şi asistenţă socialã, sãnãtate, educaţie, culturã,  preţuri, conturi naţionale, agricultură, silviculturã, activitatea întreprinderilor, industrie, comerţ exterior, turism, transporturi, justiţie. Publicaţia conţine un capitol cu indicatori privind Statistica internaţională, precum şi seriile de date aferente anului 2015 şi 2016. 
Alături de datele statistice înscrise în tabele au fost inserate texte vizând cunoaşterea şi interpretarea mesajelor ce se degajă din expresia cantitativă a datelor.
Publicaţia este disponibilă la sediul D.J.S. Dâmboviţa atât pe format de hârtie cât şi electronic (CD).
Preţ: 40 RON format pe hârtie
         25 RON pe CD