Cauta

Turism

Judeţul Dâmboviţa constituie o zonă turistică  de mare interes datorită:

- numeroaselor vestigii ale trecutului istoric, a unor monumente de artă de o valoare considerabilă (Curtea domnească din Târgovişte cu Turnul Chindiei);

 - frumuseţi şi unicate ale naturii reprezentate de pitorescul văilor Dâmboviţei şi Ialomiţei, cu numeroasele forme carstice (Peştera Ialomicioara, Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, etc.) şi frumuseţea masivelor Leaota şi Bucegi;

- reculegere spirituală la importantele mânăstiri ortodoxe (Mânăstirea Dealu, Mânăstirea Viforâta), Centrul ecumenic Vulcana Băi (având în prezent o biserică ortodoxă, o moschee şi o sinagogă );

- cură şi tratament balneo-climateric la staţiunea balneoclimaterică Pucioasa;

- agroturism în localităţile Moroeni şi Pietroşiţa.

Obiective turistice

În judeţul Dâmboviţa există numeroase posibilităţi de agrement pentru turişti:

Se pot face excursii în masivul Bucegi;

Se pot  vizita monumentele istorice, arheologice şi religioase din împrejurimi:

        Palatul Brâncovenesc de la Potlogi: Palat în stil brâncovenesc, construit de Constantin Brâncoveanu în 1698, pe locul unei curţi boiereşti. Faţada orientată spre un eleşteu, astăzi secat, are o dublă loggie. Pe faţada opusă, spre curte, compoziţia este dominată de foişorul cu scară exterioară, asemeni celui de la Mogoşoaia. Decoraţia palatului cuprindea motive florale de inspiraţie persană, care se aseamănă cu unele prezente la Mogoşoaia în foişor, la biserica Colţei în exterior. În varianta de la Potlogi, ele sunt realizate în stuc.

 

       Complexul Muzeal CURTEA DOMNEASCĂ de la TÂRGOVIŞTE, reşedinţa domnească a lui MIRCEA CEL BĂTRÂN (1394) singura capitală a ŢĂRII ROMÂNEŞTI (1431) unde au domnit personalităţi importante ale vremii, printre care amintim pe bravul domnitor VLAD ŢEPEŞ, cunoscutul erou al novelei lui Bram Sthoker  DRACULA, complexul conţinând şi celebrul Turn al Chindiei.

 

Mai pot fi vizitate ruinele conacului Văcăreşti, Biserica Stela, Biserica Androneşti, Muzeul de arheologie, Muzeul scriitorilor, Muzeul tiparului şi al cărţii vechi.

Mânăstirea Dealu şi Mânăstirea Viforâta, spre Cetăţuia Negru Vodă, spre Nămăieşti, schitul Cota 1000.

 

Staţiuni pe cuprinsul judeţului:

 • balneoclimaterica Pucioasa
 • Vulcana Băi.


Pe cuprinsul judeţului o suprafaţă de peste 2000 ha este ocupată de
Rezervaţii naturale:

 • rezervaţia naturala Peştera Ialomiţei – cea mai importantă formă carstică din Bucegi,
 • rezervaţia Cheile Tătarului,
 • Cheile Orzei,
 • Muntele şi Cheile Zănoagei – cu vegetaţie termifilă şi elemente rare pentru ţara noastră,
 • Rezervaţia Babele cu cele mai spectaculoase forme de modelare naturală – cum sunt Babele şi Sfinxul- cuprinde asociaţii vegetale alpine,
 • Rezervaţia botanică Vârful Omu care protejează asociaţii de tundră alpină, cu specia endemica pentru Carpaţii Meridionali
 • Rezervţia Turbăria Lăptici care ocroteşte o mlaştină în care cresc specii de muşchi,
 • Rezervaţia Muntele Grohotişu,
 • Rezervaţia Bucegi cu păduri seculare de brad ocrotite prin lege,
 • Rezervaţia botanică Poiana Crucii,
 • Rezervaţia paleontologică Plaiul Hoţilor, 
 • rezervaţia naturală Peştera Răteiu.