Cauta

Sănătatea în judeţul Dâmboviţa, în perioada 1990- 2014

 Publicaţia prezintă o sinteză a celor mai importanţi indicatori ai sistemului de sănătate din judeţul Dâmboviţa, corelaţi cu indicatorii socio - demografici cu referire la starea de sănătate a populaţiei. 

Datele din prezenta publicaţie oferă o privire de ansamblu asupra acestor schimbări şi vin în sprijinul iniţiativei de politici sanitare.

 

Termenul de apariţie : iulie 2015

Format : A5 , număr pagini : 14

Preţ publicaţie : 15,00 RON

Preţ CD : 10,00 RON