Cauta

Cheltuieli cu protecţia socială a şomerilor

Judeţul Dâmboviţa

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Total (mii lei)

88609

50760

38024

47780

36813

27255

Indemnizaţie de şomaj (şomeri cu experienţă în muncă)1)

55619

30816

20919

26890

20194

12877

Indemnizaţie de şomaj (şomeri fără experienţă în muncă)2)

3851

2740

2684

2944

2833

2388

Cheltuieli pentru formarea profesională

260

198

264

402

435

475

Plata absolvenţilor

428

542

446

511

607

721

Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj3)

662

615

357

428

351

251

Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă3)

127

113

87

145

61

79

Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri din categoria  defavorizaţi3)

683

1505

1256

1311

1832

2129

Plăţi compensatorii efectuate în cadrul programului de restructurare, privatizare şi lichidare

38

5

-

-

-

-

Alte cheltuieli

26941

14226

12011

15149

10499

8335

 

________________

1) Indemnizaţia de şomaj acordată persoanelor aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă, conform articolului 39 din Legea nr. 76/2002, precum şi alte sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolului 72 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare şi a veniturilor de completare, conform O.U.G. nr.175/2002, O.U.G. nr.8/2003, O.U.G. nr.115/2003, Legea nr.174/2003,

Legea nr.138/2004 şi O.U.G. nr.22/2004.

2) Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, conform articolului 40 din Legea nr.76/2002,precum şi alte sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolelor 72-73 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (cu modificările şi completările ulterioare).

3) Alte categorii de cheltuieli, conform Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (cu modificările şi completările ulterioare).