Cauta

Anuarul Judeţului Dâmboviţa

  

 

 

 

Anuarul statistic al judeţului Dâmboviţa conţine informaţii referitoare la evoluţia economică şi socială a judeţului în perioada 2010-2015.

Seriile de date statistice prezentate sunt structurate în 18 capitole şi cuprind principalele informaţii cu privire la: geografie, meteorologie şi mediul înconjurător, populaţie, piaţa forţei de muncă, veniturile populaţiei; locuinţe şi utilităţi publice, securitate şi asistenţă socială, sănătate, educaţie, cultură şi sport, preţuri; produsul intern brut, cercetare-dezvoltare, agricultură şi silvicultură, activitatea întreprinderii,  industrie, transporturi;  poştă şi telecomunicaţii, comerţ exterior,  turism, finanţe, justiţie.

 

Fiecare capitol conţine şi informaţii referitoare la sursa datelor, precizări metodologice privind sfera de cuprindere şi modul de determinare al indicatorilor statistici.

 

 

CLICK AICI

Volumul este disponibil imprimat pe hârtie şi pe suport magnetic (CD) la sediul instituţiei la preţul de 130 lei.

Preţ CD: 80 lei.