Cauta

Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârstă, la 1 iulie

 

 

 

 

număr persoane

Judeţul Dâmboviţa

Total

Pe grupe de vârstă

0 - 14 ani

15 - 59 ani

60 ani şi peste

1990

566509

141127

334079

91303

1995

557125

118708

338946

99471

2000

551414

107142

339540

104732

2001

551382

104152

342591

104639

2002

541431

99535

337829

104067

2003

539322

94991

340640

103691

2004

538126

91280

343233

103613

2005

537090

87691

346046

103353

2006

535087

86413

345522

103152

2007

533330

84470

345089

103771

2008

530849

83169

343461

104219

2009

530354

82005

342434

105915

2010

529781

81344

340824

107613

20111)

518745

83545

322097

113103

2012

516688

82613

319845

114230

2013

514233

81032

282580

150621

2014

511200

79342

314448

117410

2015

529289

79045

335585

114659

2016

527842

78377

332923

116542

2017*

525048

77372

330041

117635

1)  Recensământ   

* Date provizorii

Notă: Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.

Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în actul de identitate (CI, BI), aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ţine cont de reşedinţa obişnuită, de perioada şi/sau motivul absenţei de la domiciliu.

Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2014 a fost estimată prin metoda componentelor, respectiv pornind de la baza de date a Ministerului Afacerilor Interne privind evidenţa persoanelor şi ajustată cu numărul deceselor şi al naşterilor din perioada corespunzătoare.