Cauta

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului )

 

mii persoane

Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2)

2013

2014

2015

2016

Total

din care: femei

Total

din care: femei

Total

din care: femei

Total

din care: femei

Total economie 

193,5

84,4

188,4

83,8

184,6

80,0

180,3

74,7

Agricultură, silvicultură şi pescuit

68,5

37,6

65,9

35,4

57,1

30,2

48,9

25,4

Industrie

45,2

13,5

44,8

14,1

47,4

15,0

51,7

15,6

Industrie extractivă

1,9

0,2

1,6

0,2

1,5

0,2

1,5

0,2

Industrie prelucrătoare

40,3

12,6

40,3

13,3

43,1

14,3

47,4

14,8

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

0,8

0,2

0,7

0,7

0,6

0,1

0,6

0,1

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

2,2

0,5

2,2

0,4

2,2

0,4

2,2

0,5

Construcţii

5,9

0,7

5,9

1,2

6,2

0,8

6,4

0,8

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

30,2

12,6

28,6

12,7

28,5

12,7

27,5

10,8

Transport şi depozitare

12,3

0,9

11,0

0,8

11,6

0,8

12,1

0,9

Hoteluri şi restaurante

2,3

1,2

2,6

1,2

2,4

1,2

3,2

1,6

Informaţii şi comunicaţii

0,5

0,2

0,6

0,2

0,7

0,2

0,7

0,3

Intermedieri financiare şi asigurări

0,8

0,6

1,0

0,8

1,0

0,7

0,7

0,6

Tranzacţii imobiliare

0,8

0,5

0,4

0,2

0,4

0,2

0,4

0,2

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

1,7

0,8

2,0

1,1

2,3

1,0

2,0

1,0

Activităţi de servicii administrative şi activităţi  de servicii suport

4,2

1,0

4,4

1,1

4,9

1,5

5,4

2,0

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

4,1

2,4

4,1

2,4

4,1

2,5

4,2

2,4

Învăţământ

7,9

5,5

8,0

5,5

8,1

5,7

7,9

5,6

Sănătate şi asistenţă socială

6,6

5,5

6,8

5,7

6,9

5,7

6,8

5,8

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

0,9

0,5

0,8

0,5

1,1

0,7

0,6

0,4

Alte activităţi ale economiei naţionale

1,6

0,9

1,5

0,9

1,9

1,1

1,8

1,0