Cauta

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale

 

  număr persoane 

Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2)

2012

2013

2014

2015

2016

Total economie

71203

70712

72894

72435

73939

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1564

1472

1501

1664

1687

Industrie

25510

24225

24652

23787

24240

Industrie extractivă

2032

1943

1858

1535

1449

Industrie prelucrătoare

20471

19360

20400

19950

20600

 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

1189

1146

701

641

616

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

1818

1776

1693

1661

1575

Construcţii

3334

3273

3701

4272

3223

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

10221

11167

11873

10745

12289

Transport şi depozitare

3607

3457

3587

3503

3879

Hoteluri şi restaurante

1327

1508

1493

1874

2055

Informaţii şi comunicaţii

615

464

436

551

566

Intermedieri financiare şi asigurări

806

790

926

881

684

Tranzacţii imobiliare

361

470

382

326

346

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

1426

1274

1583

1706

1503

Activităţi de servicii administrative şi activităţi  de servicii suport

3502

3865

4146

4057

4945

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

4163

4057

4043

4085

3990

Învăţământ

7933

7811

7652

7746

7562

Sănătate şi asistenţă socială

5787

5741

5737

5875

5812

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

617

700

667

826

592

Alte activităţi ale economiei naţionale

430

438

515

537

566