Cauta

Canalizare publică şi spaţii verzi, la 31 decembrie 2016

Judeţul Dâmboviţa

UM

 

Localităţi1) cu instalaţii de canalizare publică

 

 

Total, din care:

număr

23

Municipii şi oraşe

număr

6

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare publică

km

460

Suprafaţa spaţiilor verzi în municipii şi oraşe

ha

269

1) Municipii, oraşe, comune.