Cauta

Cifra de afaceri, personalul şi investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte sectoare pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN, în anul 2016

Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2)

Cifra de afaceri

(mii lei preţuri curente)

Cheltuieli cu personalul

(mii lei preţuri curente)

Număr mediu de persoane ocupate

Număr mediu de salariaţi

Investiţii brute

(mii lei preţuri curente)

TOTAL

14667229

1361264

56116

54065

1102396

Industrie extractivă

89011

111487

1237

1233

233517

Industrie prelucrătoare

6235165

575124

20480

20284

268715

Producţia si furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

98144

17829

298

295

29417

Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

169177

28188

1062

1047

47400

Construcţii

556506

72010

4164

3993

57205

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor

5172710

231744

11760

11052

180911

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi curierat

1152602

95699

5192

4959

159632

Hoteluri şi restaurante

158662

27699

1911

1804

12805

Informaţii şi comunicaţii

106732

18170

606

534

8959

Tranzacţii imobiliare

73985

8586

420

381

13430

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

196023

40092

1861

1667

15819

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

144640

67829

3747

3686

4593

Învăţământ2)

13093

2544

216

195

1647

Sănătate şi asistenţă socială2)

53861

10169

525

482

10793

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

120052

11403

889

809

6789

Alte activităţi

326866

42691

1748

1644

50763

 

______________________

1)  Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, servicii de piaţă şi alte sectoare

2)  Include numai întreprinderile cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială organizate ca societăţi comerciale