Cauta

Străzile orăşeneşti, la 31 decembrie 2016

Judeţul Dâmboviţa

Lungimea străzilor orăşeneşti (km)

Total

432

din care: modernizate

322