Cauta

Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie

                                                                                                                                                                                        hectare

Judeţul Dâmboviţa

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20143)

Suprafaţa totală

405427

405427

405427

405427

405427

405427

405247

405427

405427

405247

405247

Suprafaţa agricolă

249259

249234

249018

249001

248588

248468

248368

248132

247700

247681

247915

din care , pe categorii de folosinţă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabilă

174836

174921

175055

175055

174764

175256

175347

175276

175123

175105

175338

Păşuni

44236

44154

43828

43829

43729

43094

42904

42749

42478

42474

42474

Fâneţe

20390

20362

20362

20362

20287

20112

20112

20063

20033

20029

20029

Vii 1)

333

333

327

329

329

329

329

329

329

329

329

Livezi 2)

9464

9464

9446

9426

9479

9677

9676

9715

9737

9744

9745

NOTĂ: Fondul funciar după modul de folosinţă reprezintă terenurile aflate în proprietatea deţinătorilor în raza administrativă

1) Vii şi pepiniere viticole.

2) Livezi şi pepiniere pomicole.

3) Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, seriile de date prezentate vor rămâne blocate la nivelul anului 2014.