Cauta

Producţia totală de struguri în anul 2016

tone

Judeţul  Dâmboviţa

Total

din care:  proprietate majoritar privată

Vii pe rod – total

1281

1281

Vii altoite pe rod

388

388

Vii hibride pe rod

893

893