Cauta

Principalele unităţi sanitare, cu proprietate majoritar privată în anul 2016

 

număr unităţi

Judeţul Dâmboviţa

 

Cabinete medicale de familie

273

Cabinete medicale de medicină generală

12

Cabinete medicale de specialitate

19

Cabinete stomatologice

225

Laboratoare medicale

49

Laboratoare de tehnică dentară

52

Farmacii 1)

215

1) Inclusiv puncte farmaceutice.