Cauta

Unităţi locale active din industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte sectoare pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN şi clase de mărime, în anul 2015

Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2)

Total

din care :

pe clase de mărime după numărul de salariaţi

0 - 9

10 - 49

50 - 249

250 şi peste

TOTAL

7140

6267

728

123

22

Industrie extractivă

30

21

8

-

1

Industrie prelucrătoare

753

537

151

52

13

Producţia si furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

7

6

-

-

1

Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

91

70

17

3

1

Construcţii

691

594

88

9

-

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor

2612

2355

234

23

-

Transport, depozitare şi activităţi de poştă si curierat

953

886

54

11

2

Hoteluri şi restaurante

277

235

39

3

-

Informaţii şi comunicaţii

186

175

10

1

-

Tranzacţii imobiliare

103

97

5

1

-

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

592

552

36

3

1

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

169

131

25

12

1

Învăţământ 1)

44

39

4

1

-

Sănătate şi asistenţă socială 1)

124

114

9

1

-

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

85

75

10

-

-

Alte activităţi

423

380

38

3

2