Cauta

Lista cu documentele de interes public deţinute de DJS Dâmboviţa

Lista documentelor de interes public

ale Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

 

1.                 Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

2.                 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

3.                 Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

4.                 Coordonatele de contact ale Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa , respectiv: numere de telefon/fax, adresă e-mail, birou diseminare, birou relaţii cu publicul

5.                 Coordonatele de contact ale conducerii Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa,  respectiv: programul de audienţă, numere de telefon de contact

6.                 Programele anuale ale cercetărilor statistice efectuate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

7.                 Bugetul anual al Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

8.                 Situaţii financiare ale Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

9.                 Rapoartele anuale de activitate ale Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

10.            Declaraţiile de avere şi de interese ale salariaţilor Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

11.            Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

12.            Situaţia achiziţiilor publice ale Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

13.            Norme de confidenţialitate statistică ale Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

14.            Chestionare statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

15.            Nomenclatoarele statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

16.            Calendarul anual al comunicatelor de presă ale Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

17.            Calendarul anual al publicaţiilor statistice ale Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

18.            Comunicate de presă ale Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

19.            Publicaţiile statistice de sinteză, respectiv buletinele lunare, anuarul statistic, breviare statistice ale Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

20.     Alte evenimente desfăşurate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

Documente de interes public deţinute de Institutul Naţional de Statistică pentru care se asigură acces prin link direct din site-ul Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa

1.                 Lista documentelor de interes public deţinute de Institutul Naţional de Statistică

2.                 Chestionare statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică

3.                 Nomenclatoare statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică

4.                 Calendarul anual al publicaţiilor al Institutului Naţional de Statistică

5.                 Calendarul anual al comunicatelor de presă al Institutului Naţional de Statistică

6.                 Catalogul anual al publicaţiilor şi serviciilor statistice al Institutului Naţional de Statistică

7.                 Informaţii statistice regăsibile în bazele de date on-line oferite de Institutul Naţional de Statistică

8.                 Programele multianuale ale cercetărilor statistice

9.                 Strategia de dezvoltare a Institutului Naţional de Statistică

10.            Strategia IT a Institutului Naţional de Statistică

11.            Proiecte europene desfăşurate de Institutul Naţional de Statistică

12.            Metadatele statistice aferente cercetărilor statistice realizate de Institutul Naţional de Statistică