Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică DÂMBOVIȚA

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică.

În realizarea obiectului de activitate,  Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:

 • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi  sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Statistic Anual aprobat;
 • organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N S.;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 • participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
 • asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi  publicarea  indicatorilor statistici;
 • furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 • informează administraţia publică locală, din proprie iniţiativǎ şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 • prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 • elaborează / priectează anuare, breviare, buletine şi  alte publicaţii  la nivelul judeţului spre a fi publicate;
 • îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul lor de activitate.