Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmbovița

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa are conform Ordinului Preşedintelui INS nr. 512/01.10.2013  următoarea structură organizatorică :

  • Serviciul de producţie statisticǎ ;
  • Compartimentul de coordonare IT, infrastructură statistică, sintezǎ, diseminare şi relaţii cu publicul;
  • Compartimentul de cercetări statistice în gospodăriile populaţiei;
  • Compartimentul INSPIRE;
  • Compartimentul de gestionare resurse umane şi contabilitate.

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale/judeţene de statistică din ţară, direcţiile generale/direcţiile din I.N.S. De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.