Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Responsabil pentru accesul de informaţii de interes public
Răileanu Ileana Telefon: 0722.235.296
e-mail: ileana.raileanu@dambovita.insse.ro

Lista cu documentele de interes public deţinute de DJS Dâmboviţa
Formular solicitare informaţii de interes public
Buletin informativ privind informaţiile de interes public
Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare aferente reclamaţiei administrative
Model reclamaţie administrativă - răspuns negativ
Model reclamaţie administrativă - fără răspuns