Anuarul statistic al judeţului

Seriile de date statistice prezentate sunt structurate în 18 capitole şi cuprind principalele informaţii cu privire la: geografie, meteorologie şi mediul înconjurător, populaţie, piaţa forţei de muncă, veniturile populaţiei; locuinţe şi utilităţi publice, securitate şi asistenţă socială, sănătate, educaţie, cultură şi sport, preţuri; produsul intern brut, cercetare-dezvoltare, agricultură şi silvicultură, activitatea întreprinderii,  industrie, transporturi;  poştă şi telecomunicaţii, comerţ exterior,  turism, finanţe, justiţie.

Fiecare capitol conţine şi informaţii referitoare la sursa datelor, precizări metodologice privind sfera de cuprindere şi modul de determinare al indicatorilor statistici.

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf ASDB_2019 2 MB 253
pdf ASDB_2018 2 MB 472