BREVIAR STATISTIC

Publicaţia sintetizeazã seriile de date statistice (perioada 2015-2018) care definesc starea economică şi socialã a judeţului : geografie, populaţie, piaţa forţei de muncã, câştigurile salariale, locuinţe, securitate şi asistenţă socialã, sãnãtate, educaţie, culturã, preţuri, conturi naţionale, agricultură, silviculturã, activitatea întreprinderilor, industrie, comerţ exterior, turism, transporturi, justiţie. Publicaţia conţine un capitol cu indicatori privind Statistica internaţională, precum şi seriile de date aferente anului 2015 şi 2018. Alături de datele statistice înscrise în tabele au fost inserate texte vizând cunoaşterea şi interpretarea mesajelor ce se degajă din expresia cantitativă a datelor.

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf breviar_2019 1 MB 52
pdf breviar_2018 2 MB 59