Agricultură

Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi

Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie

Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

Producţia medie la hectar, la principalele culturi în anul 2017

Suprafaţa viilor pe rod, în anul 2017

Producţia totală de struguri în anul 2017

Producţia medie de struguri la hectar, în anul 2017

Producţia totală de fructe în anul 2017

Efectivele de animale (la sfârşitul anului)

Producţia agricolă animală în anul 2017

Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din agricultură, la 31 decembrie