Locuinţe şi utilităţi publice

Fondul de locuinţe, în perioada 1990-2018

Canalizare publică şi spaţii verzi, la 31 decembrie 2017

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor, în perioada 1990-2018

Reţeaua şi volumul gazelor nasturale distribuite, în perioada 1990-2018

Reţeaua de distribuţie a apei potabile, în anul 2017

Străzile orăşeneşti, la 31 decembrie 2017