Populaţia

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Populaţia rezidentă (stabilă), pe sexe şi medii, la 1 iulie 1990-2017

Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârstă, la 1 iulie 1992-2017

Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în anul 2016

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii, în anul 2016

Durata medie a vieţii, pe sexe, în perioada 1990-2018

Ratele de fertilitate, în anul 2016

Populaţia după domiciliu,  pe localităţi şi sexe, la 1 iulie 2017

Populaţia după domiciliu,  pe localităţi şi grupe de vârstă, la 1 iulie 2017